Loading...

PAPA PAPER CRAFT®


to aim for the handicraft sector to be able to coexist with the community and society happily and Develop and enhance progress at the same time.

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ PAPA PAPER CRAFT® แบรนด์ภายใต้ บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด อยู่ที่การเป็นโรงงานกระดาษทำมือเจ้าเดียวในประเทศไทยแต่ด้วยการขยายตลาดส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก

PAPA PAPER CRAFT®

เสน่ห์ของกระดาษทำมือนั้นอยู่ที่การเป็นกระดาษที่ผสมผสานระหว่าง”ฟังก์ชั่น” การใช้งานกับ ”อีโมชั่น” อารมณ์ ความรู้สึก เสน่ห์กระดาษทำมือนอกจากการจับ การสัมผัส การมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาในชุมชน จึงมีเรื่องของคุณค่าทางใจซึ่งสามารถนำไปเสริมหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้
.

PAPA PAPER CRAFT®

Our beautiful patterned paper ready to produce and deliver. We produce paper with ZERO WASTE process, no waste from production. It also uses natural materials in the design. and produce natural paper to make users feel as close to nature as possible.

PAPA PAPER CRAFT®

ผลิตภัณฑ์กระดาษเส้นใยธรรมชาติจะเป็นเรื่องของ Plant-based สามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ได้มากมาย จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ PAPA PAPER CRAFT® อยู่ที่การเป็น”โรงงานเส้นใย” และผลิตกระดาษทำมือเจ้าเดียวในประเทศไทย แต่ด้วยการขยายตลาดส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก ทำให้ต้องมีการปรับตัว ปรับปรุงการผลิต เพื่อการวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PAPA PAPER CRAFT®

หมู่บ้านต้นเปายังถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านกระดาษทำมือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และทำกระดาษสาสำหรับพัดและร่มบ่อสร้างมาประมาณกว่า 100 ปีแล้ว การทำกระดาษของหมู่บ้านต้นเปาเป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมา มีเรื่องราวค่อนข้างชัดเจน แข็งแรง เมื่อนำภูมิปัญญามาต่อยอดทางด้านนวัตกรรมเส้นใยพืชต่าง ๆ จึงกลายเป็นเสน่ห์ของ ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ ในการเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์รุ่นใหม่ที่ใส่ใจผลิตภัณฑ์รักโลก ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาจากเส้นใยธรรมชาติ ในพืชเกือบทุกชนิดในประเทศไทย

About US | เกี่ยวกับเรา


PAPA PAPER CRAFT® | ปาป้า เปเปอร์ คราฟท์®
"การเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดของกระดาษทำมือ"

นับตั้งแต่โลกรู้จักการทำกระดาษเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลในยุคอียิปต์โบราณที่เรียกว่ากระดาษปาปิรุส มาถึงการผลิตกระดาษที่ใช้เขียนหนังสือได้ทีละมากๆ โดยชาวจีนเมื่อราวปี ค.ศ.105 กระดาษก็ได้กลายเป็นวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมาย ทั้งการจดบันทึกข้อความ การพิมพ์หนังสือ บรรจุภัณฑ์ ธนบัตร กระดาษวาดรูป ฯลฯ ปัจจุบัน โลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว “กระดาษทำมือ” ที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการผลิตเหมือนจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปเรื่อย ๆ ในสังคมที่เข้าสู่ยุคไร้กระดาษ แต่แท้จริงนั้นตำนานความรู้ของกระดาษทำมือที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรษยังไม่สูญหายไปไหน ตรงกันข้ามกลับถูกทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ โดยหนึ่งในผู้ที่ยืนหยัดในการรักษาคุณค่าของกระดาษทำมือไปพร้อม ๆ กับความพยายามรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนทำกระดาษที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน ก็คือ ธนากร สุภาษา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษจากใยธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์ ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ (Papa Paper Craft) ที่มีผลงานบอกเล่าเสน่ห์ของกระดาษทำมือที่สะท้อนเรื่องราวทั้งกระบวนการผลิต จิตวิญญาณ ความเปลี่ยนแปลง พร้อมนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงรูปแบบชีวิตที่อยู่ร่วมกับการผลิตกระดาษมาเกือบทั้งชีวิต

 นวัตกรรมย้อนแย้งของกระดาษ
ภูมิหลังของ ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ เริ่มจากผู้เป็นพ่อ (Papa) สร้างธุรกิจกระดาษ (Paper) สาทำมือที่หมู่บ้านต้นเปา ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ส่งกระดาษสาให้กับหมู่บ้านบ่อสร้างนำไปผลิตพัดและร่ม ที่นักท่องเที่ยวมักซื้อหาไปเป็นของขวัญของฝาก ครั้นเมื่อธนากรเข้ามาบริหารธุรกิจในฐานะทายาทรุ่นสองก็มีมุมมองว่าการนำกระดาษไปทำเพียงร่มและพัดนั้นไม่ได้นำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ เพราะใคร ๆ ก็สามารถเลียนแบบได้ ด้วยความเป็นคนรุ่นใหม่ที่มักมีไอเดียแปลกใหม่เขาจึงนำดีไซน์และนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เน้นการเป็นสินค้าประเภท Life style, Interior, Gift & Premium และ Eco packaging ในสไตล์ Minimal design โดยมีตลาดต่างประเทศเป็นลูกค้าหลัก ที่สำคัญ เรายังสามารถพลิกภาพจำของกระดาษทำมือไปสู่นวัตกรรมกระดาษที่มีฟังก์ชั่นใหม่ ๆ ที่ใครต่อใครคาดคิดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็น
กระดาษกันน้ำ โดนน้ำแล้วไม่ขาด | กระดาษไม่ลามไฟ ช่วยให้ไฟไม่ลามต่อ | กระดาษดูดกลิ่น มีคุณสมบัติดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่าง  | กระดาษกรองฝุ่น ไอเดียที่เกิดจากปัญหาฝุ่นควันในเมืองเชียงใหม่ โดยบริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรมหาชน (NIA) ในการวิจัยกระดาษเส้นใยธรรมชาติที่สามารถกรองฝุ่นได้ถึงระดับ 2.5 ไมครอน สำหรับการทำเป็นกระดาษกรองฝุ่นในเครื่องปรับอากาศ

            นอกจากนี้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปีที่แล้ว ปาป้า เปเปอร์ คราฟต์ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยจากกระดาษให้เลือก 2 แบบ คือ หน้ากากจากเส้นใยกระดาษสา 100% และเส้นใยกระดาษสาผสมเส้นใยพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด เป็นต้น พร้อมมีการเคลือบสารฆ่าเชื้อซิลเวอร์ (Ag+) มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และยังเคลือบสารกันน้ำเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากภายในและภายนอกที่ติดมากับหน้ากากเข้าสู่ร่างกาย หน้ากากกระดาษนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ 5-7 ครั้ง(แล้วแต่การใช้งานของผู้ใช้) ที่สำคัญยังสามารถย่อยสลายได้ภายในหนึ่งปี

            “นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นจะเริ่มจากชุดความคิดของคนทั่วไปที่ว่า ‘กระดาษทำอะไรไม่ได้’ บ้าง หรือการย้อนแย้งว่า “กระดาษไม่ถูกกับอะไรบ้าง” เราเลยคิดเรื่องน้ำกับไฟเป็นอันดับแรก เราได้กระดาษกันน้ำเป็นนวัตกรรมแรก ต่อด้วยกระดาษไม่ลามไฟ เพราะมันช่วยดึงความสงสัยใคร่รู้ของคนให้มาหยุดที่บูธเราเวลาไปร่วมงานแสดงสินค้า งานโชว์เคสต่าง ๆ เราคิดว่าเมื่อมีการถามเพราะความสนใจและอยากรู้ว่าทำได้ยังไง ทำได้จริงเหรอ ส่วนการเจรจาธุรกิจมีหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยก็ได้เชื่อมโอกาสให้คนได้เข้ามาคุย มารู้จักเรา”

Our beautiful patterned paper ready to produce and deliver. We produce paper with ZERO WASTE process, no waste from production. It also uses natural materials in the design. and produce natural paper to make users feel as close to nature as possible.

 

Youtube Studio


การเดินทางไปพร้อมกับสังคมและชุมชน ของ PAPA PAPER CRAFT® by SME D Bank

เสน่ห์ของกระดาษทำมือนั้นอยู่ที่การเป็นกระดาษที่ผสมผสานระหว่าง”ฟังก์ชั่น” การใช้งานกับ ”อีโมชั่น” อารมณ์ ความรู้สึก เสน่ห์กระดาษทำมือนอกจากการจับ การสัมผัส การมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาในชุมชน จึงมีเรื่องของคุณค่าทางใจซึ่งสามารถนำไปเสริมหรือต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้

กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT® SECTOR PAPER - HANDMADE CHIANGMAI PROJECT

กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT® SECTOR PAPER - HANDMADE CHIANGMAI PROJECT

หมู่บ้านกระดาษอารมณ์ดี จังหวัดเชียงใหม่

หมู่บ้านกระดาษอารมณ์ดี จังหวัดเชียงใหม่

NSP Innovation Awards 2020

NSP Innovation Awards 2020

กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT® โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล - Simply Décor co.,ltd.

กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT® โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล - Simply Décor co.,ltd.

Success Case PAPA PAPER CRAFT® กระดาษสา เชียงใหม่

Success Case PAPA PAPER CRAFT® กระดาษสา เชียงใหม่

13th SME National awards 2021 - บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปและหลักสูตรอบรมยกระดับ SME สู่มาตรฐานสากลและกลยุทธฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไป

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์งานวัสดุกระดาษของแบรนด์ Papa Paper Craft

สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในรูปแบบวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง

รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ 2018 - กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT®

รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ 2018 - กระดาษสา PAPA PAPER CRAFT® - บจก. ซิมพลิ เด็คคอร์

NSP Innovation Awards 2021

กิจกรรมการประกวด NSP Innovation Awards จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

DIY handmade paper by PAPA PAPER CRAFT®

DIY handmade paper set

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ - บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุน การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น

Contact Us | ติดต่อเรา

SIMPLY DÉCOR CO.,LTD. | บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด
104/4 Moo 3, T.Tonpao, A.Sankampaeng, Chiangmai 50130 THAILAND.
104/3 หมู่ 3 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 ประเทศไทย